Wyższe zwierzęcie

giphy (48)Człowiek pozostaje jednak tylko „wyższym zwierzęciem partycypującym na moment w życiu boskim” poprzez intelektualną aktywność. Jego możliwy zanik jest redukcją człowieka od zwierzęcia. Człowiek ze względu na swe złożenie jest istotą możnościowo-aktualną. Oznacza to, że w bycie ludzkim są złożone wszelkie możliwości bycia człowiekiem, kształtującym jego oblicze. Cała tajemnica człowieka i prawda o nim zawarta jest w jego życiu racjonalnym. Człowiek jednak nie jest do końca istotą, która transcendentuje świat przyrody.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s