Umowa partnerska 1/7

giphy (14)

Sposób wyrażania między dwoma lub więcej partnerami interakcji uczuć i postaw jest dosyć szeroko rozumiany. Relacje koncentrują się na wzajemnych stosunkach ich uczestników, które odnoszą się do pozytywnych bądź negatywnych powiązań pomiędzy partnerami, których wyrazem mogą być wszelkie stadia emocjonalne.

Zmiana relacji w kierunku bardziej pozytywnym polega w znacznej mierze na uczeniu się nowych umiejętności: przekazywania adekwatnych informacji o swoich potrzebach i oczekiwaniach od partnera, uczenia się unikania sytuacji podwójnego komunikatu, uczenia się słuchania partnera i odróżniania poziomu informacji o treści od poziomu informacji o relacji. Jest to uczenie się dostrzegania wpływu własnych i partnera stanów emocjonalnych i schematów poznawczych na procesy zniekształcania informacji nadawanych i odbieranych.

W niektórych relacjach komunikacja i zasady partnerskie po prostu nie funkcjonują. Zakładając, iż pomijamy sferę przyzwoitości oraz ogólnego pojęcia „miłości” dla relacji czysto „technicznych” stworzyłem dokument, który mógłby posłużyć uczestnikom wzajemnych stosunków do pełniejszego i bardziej szczegółowego określenia formy komunikacji oraz samego funkcjonowania pomiędzy partnerami. Zapraszam do zapoznania się z pierwszą stroną „umowy partnerskiej” pomiędzy uczestnikami dosyć specyficznie określonej relacji. Ciąg dalszy nastąpi …

UMWA PARTNERSKA-page-001

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s