Moralna dziwka

Moralność, etyka, postępowanie moralne, czy etyczne, to wyrażenia, których w języku codziennym używamy zamiennie. Innymi słowy, moralność odnosi się do zasad moralnych faktycznie stosowanych przez jednostki i społeczeństwa na określonym etapie rozwoju. Rozwój, który definiuje zasady, bo tak trzeba określić zbiór wszystkich elementów mających wpływ na zakuty w kajdany popęd oraz instynkt.  Nie istnieje żadna obiektywna i 2011e1c371af2d5f0c94bd7015a4d4f8uniwersalna prawda, tak samo jest z dobrem, wszelkimi wartościami, normami i zasadami postępowania. A jednak odnosząc się do zasad umieszczamy się w zwartym szeregu żołnierzy moralności, dzięki której uważamy, że dostosowanie do określonego lub nie przekraczanie pewnych narzuconych norm zachowań przez świat otaczający sprawia, że jesteśmy poprawnie funkcjonującymi niewolnikami określonego punktu widzenia. Punktu widzenia, który przeobraża się w punkt odniesienia moralności.  Mam zasady… Nie zrobię tego! Wypowiadając te słowa wysyłamy przekaz o sztywnym znaczeniu naszej przynależności do ograniczonego działania w imię przyzwoitego odbioru społecznego.  Przekroczenie pewnej granicy, która będzie odebrana, jako anomalia narażając tym samym naszą moralność na ukamienowanie jest często mylona z subiektywną oceną zagadnienia, przed jakim stajemy.   W dziedzinie moralności wyraża się to bezpośrednią i zasadniczą negacją dotychczasowej moralności, która jest moralnością opartą na pewnym punkcie widzenia. Czy takie działanie można uznać za próbę negacji, która podważa wszelkie normy życia społecznego, kodeksy moralne, etykę itd? Należy zwrócić uwagę, iż życie moralne człowieka wyznaczają nie reguły i zasady logicznego i konsekwentnego myślenia, ale czysty przypadek, emocje, popędy, instynkty. Umysł, którego celem jest sprawność działania zmierzającego do osiągnięcia określonych dóbr, zaspokojenia popędów wynikających z instynktu, które w konsekwencji prowadzą do poczucia szczęścia, jest nieogarnionym bytem, którego zaszufladkowanie prowadzi do unicestwienia świadomości. Prowadzeni od najmłodszych lat za rączkę standaryzmu przestajemy używać najseksowniejszej części naszego ciała jaką jest mózg. W konsekwencji wpisujemy się w przyjęte wcześniej “zasady” i “reguły”, które podlegają nieustannej ocenie zapominając o potędze swojej osobowości i wolności. Należy przy tym pamiętać, że nie ma rzeczy dobrych lub złych-to myśl czyni je takimi. Nie warto ograniczać własnych pragnień wynikających z ludzkiej natury pamiętając jedynie, aby przy tym wszystkim nie krzywdzić innych.

One thought on “Moralna dziwka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s