Malarska drapieżność

Tematyka jego malarskich prac głównie opiera się na interpretacji człowieka, oraz jego życia w 364otaczającym go świecie. Żywe, dynamiczne, czasem groteskowe, ale przede wszystkim przepełnione kolorem obrazy mimo różnych historii tworzą wspólne cykle. Inspiracja Secesją, Pop-Artem, Sztuką Islamu, hiperrealizmem, generuje nowe spojrzenie na współczesną sztukę. Cechą szczególną w twórczości jest lęk przed pustką (Horror vacui), co w połączeniu z dynamicznie ukazana kompozycją, ornamentem, powtarzającym się często rytmicznym wzorem, tworzącym niejako tło, ale ściśle połączone z pierwszym planem ukazują charakterystyczne, oryginalne malarstwo współczesne. Mowa oczywiście o Marcinie Painta. Absolwent wydziału Wychowania Artystycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Malarstwo Marcina Painty z zaklętą w sobie energią słońca z dalekiego południa, tryskające życiodajną esencją najbardziej pierwotnych ludzkich potrzeb, przenika w umysł widza, dając mu natychmiastową satysfakcję przebywania z żywym obrazem. Konsekwentnie stosowana, doprowadzona do rangi szaleństwa, zasada horror vacui oraz surrealistyczne zestawienia przedmiotów rozbudzają niekończącą się lawinę myśli. Te lekkie na pozór zabawy, są skutkiem stosowania żelaznych wręcz zasad. Painta, wierny zestawianiu dopełniających się kolorów, które wydobywają się jedne z drugich, 361podczas gdy żaden z nich nie staje się dominujący, tworzą jedną, spójną płaszczyznę tego specyficznego ornamentu. Kompozycje, nie pozwalające na wizualne dodawanie, ostre kontury wypełnione kontrastującymi ze sobą pasami, kropami, „naiwnymi szlaczkami”, wibrują w oczach widza z intensywnością hipnozy. Każda kobieta ,każdy mężczyzna, dziecko, zwierzę, każdy przedmiot jest sam w sobie dekoracją, dodatkowo wypełnioną ornamentem. Widz musi poradzić sobie z natłokiem elementów, kolorów, wzorów i skojarzeń. Skojarzeń, które przypominają ekspresową podróż zahaczającą o ostre kontury i hiperrealizm malarstwa gotyckiego, przez koloryt i kompozycję sztuki ludowej po metafizyczność surrealizmu. Człowiek w tym malarstwie nie jest zakomponowanym przedmiotem, jest agresywnym podmiotem. Malarstwo Painty to zlewające się formalne intensywności, które służą jedynie niepokojącym przekazom egzystencjalnym. Człowiek pokryty intensywnie wzorami, otoczony sennymi wizjami to symbol człowieka tonącego w swoich Europa-Europa-VII-50x50-akryl-na-płótnie-2014-800x789myślach, w otaczających go przedmiotach, w atakującej go kulturze. Marcin Painta jest prawdziwym kolorystą, jego genialna paleta, pozostaje w oczach widza jeszcze długo po realnym kontakcie z obrazem. Jednak to, co uszlachetnia malarstwo Marcina, to perfekcyjna spójność przebogatych form, kolorów i wizji.
Drapieżność tego malarstwa intuicyjnie odsyła nas do późnych prac Van Gogha a jego dysonansowe zestawienia barwne dzielone na płaszczyźnie obrazu ostrymi konturami i pozbawione wyraźnej głębi czy perspektywy przywodzą widzowi na myśl koncepcję syntetyzmu Paula Gauguina. Warto zobaczyć wszystkie prace artysty na stronie http://www.marcinpainta.pl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s